Razkužilo za roke v peni Deb InstantFOAM Complete 47 ml, Deb-Stoko

Koda: 005546
Proizvajalec: Deb Stoko
Zaloga Na zalogi
6,47 € z DDV
Izdelek je trenutno nedobavljiv.

Priročna razkužilna pena Deb Instant FOAM Complete.

Zelo učinkovita razkužilna pena, brez parfumov in barvil. Primerna za pogosto uporabo. Pena vaše roke osveži. Koža je po uporabi gladka in mehka. Ubije 99,99 % bakterij v samo 15-ih sekundah. Lahko se uporablja tudi pri delu z rokavicami in ne pušča občutka lepljivosti. Zaradi svoje majhnosti je pena primerna za pisarniške mize, torbice in je idealna za potovanja. Njena velikost vam omogoča, da je pena vedno pri roki, za uporabo pa niti ne potrebujete vode.

Doziranje: 3mi - 5 odmerkov (Steklenička zadošča za kar 125 nanosov).

Razkužilo je primerno za širok spekter uporabe.

Evropske norme testiranja:
EN 1500 higienska dezinfekcija rok;
EN1650 fungicid,
EN 14348 mikobaktericid,
EN 14476 virucid.

Namen uporabe: Preprečuje širjenje bakterij in je idealna za vse javne ustanove.

Pomaga preprečevati širjenje koronavirusa.

Vsebina: 47 ml

Uporaba: Idealno za uporabo v vseh okoljih zdravstvenega varstva in oskrbe, ter območjih prehrambene industrije kjer je visok nivo higiene rok življenjskega pomena. Prav tako primeren za uporabo v kavarnah, pisarniških območjih, počivališčih in kateri koli javni ustanovi za preprečevanje širjenja bakterij.

Način uporabe: Za splošno uporabo uporabimo 1-2 odmerka neposredno na rokah, ter manemo dlani po celotni površini 30 sekund, oziroma dokler se ne posuši. Za dezinfekcijo rok v skladu s standardom EN1500 uporabimo 3ml (5 odmerkov).

Kontaktni čas: 30 sekund


Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P404 Hraniti v zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi