Razkužilo za roke in površine 500ml Dr. House Gel

Koda: 172011
Zaloga Na zalogi
5,98 € z DDV
3,41 € z DDV
2,57 €
Razkužilo-gel je primerno za roke in površine. Vsebuje glicerin.
Vpisano v register biocidov RS.

Vsebina: 500ml

Navodila za uporabo: 3 ml nerazredčenega gela vtrite v suhe, čiste roke in pustite delovati vsaj 30 sekund, da se posuši. Ne izpirajte.

Namen uporabe: Za razkuževanje rok in površin.

Doziranje: 3 ml

Kontaktni čas: 30 sekund

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Opozorila o nevarnosti:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

 

Obvestila o nevarnosti. Preprečevanje:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Čistilo za tla Ambience Summer 1 L, SUTTER
Xtra-Alko 500 ml razkužilo za površine, SUTTER
6,49 € z DDV 5,84 € z DDV
Plenice Bambo Nature MAXI 4 7-14kg 48/1
Plenice Bambo Nature MAXI 4 7-14kg 48/1
14,44 € z DDV
Plenice Bambo Nature Junior 5 12-18kg 44/1
Plenice Bambo Nature JUNIOR 5 12-18kg 44/1
14,44 € z DDV