Koda: 805634

Set za odstranjevanje madežev vseh vrst, Sutter

Set za odstranjevanje madežev in sredstev za predhodno obdelavo madežev.


- Primerno za uporabo pred in po ...
Celoten opis izdelka
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 40 dni
Preverite takoj dobavljive alternativne izdelke
96,61 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Set za odstranjevanje madežev in sredstev za predhodno obdelavo madežev.


- Primerno za uporabo pred in po odstranjevanju madežev;
- Primerno za profesionalno rabo in industrijske pralnice;
- Za maksimalno učinkovitost priporočamo uporabo sredstva skupaj z Oxipur linijo

Komplet primeren za vse vrste madežev vsebuje:

n.1 DEG ACTION: za mastne in proteinske madeže
n.2 MULTI ACTION: za težavne madeže kot so črnilo in ličila
n.2 RUST ACTION: za madeže rje, rude in kovinskih oksidov
n.1 STAIN ACTION: za beljenje barvnih madežev
n.1 Črtača
n.2 “Stain-Product” matching sheet

Opombe: Pred uporabo na občutljivih tkaninah preverite odpornost barve na nevidnem delu tkanine. Bodite še posebej previdni, kadar uporabljate tkanine iz lana, poliamida in akrila. Hranite pri sobni temperature. Za dodatne informacije se obrnite na tehnično službo Makom ekipe. Samo za profesionalno uporabo. Varnostni list na voljo na zahtevo.

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
Naziv Vrednost atributa
Enota KRT

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHOPOZORILNA BESEDA: NEVARNO POZOR

Stain Action:
Opozorila o nevarnosti:
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in četo lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

Rust Action:
Opozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni nasveti:
P280 Nadenite si zaščitne rokavice in zaščitite oči/obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAIJZITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMl: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in te to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

Multi Action:
Opozorila o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni nasveti:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P280 Nadenite si zaščitne rokavice in zaščitite oči/obraz.
P301+P312 PRI ZAUZITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/...
P305+P351 +P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 s pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

Deg Action:
Opozorila o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni nasveti:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/
zdravnika/..
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

Sestavine:
Stain Action:
Vsebina proizvoda:
belila na osnovi kisika 15 - 30 %
fosfonati < 5 %

Rust Action:
Vsebuje:
HIDROKSIETILIDENDIFOSFONSKA KISLINA
OKSALNA KISLINA
2-AMINOETANOL
Vsebina proizvoda:
fosfonati 5 - 15 %
kationske površinsko aktivne sestavine < 5 %

Multi Action:
Vsebuje:
IZOTRIDEKANOL ETOKSILAT
2-FENOKSIETANOL
Vsebina proizvoda:
neionske površinsko aktivne sestavine
15 - 30 %

Deg Action:
Vsebuje:
ALIFATSKI ALKOHOLI, C13-15, PREDVSEM LINE-ARNI, ETOKSILATI
OKSIRAN, METIL-, POLIMER Z OKSIRANOM, MONOBUTIL ETER
POLIKARBOKSILAT, NATRIJEVA SOL
2-FENOKSIETANOL
Vsebina proizvoda:
neionske površinsko aktivne sestavine 15 - 30 %
milo, anionske površinsko aktivne sestavine 5 - 15 %
polikarboksilati < 5 %
Vsebuje tudi: Encimi
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.