Sredstvo Cristal Bar 5kg, Sutter

Koda: 804197
Proizvajalec: Sutter
Zaloga Na zalogi
37,83 € z DDV
Visoko koncentrirano pomivalno in izpiralno sredstvo za profesionalne pomivalne stroje in samočistilne pečice. Očisti vse vrste madežev. Primerno za posodo, kozarce in ostale kuhinjske pripomočke. Se ne peni in ne vsebuje jedkih snovi.
Sredstvo je primerno tudi za čiščenje konvektomatov s samodejno funkcijo izpiranja. Sredstvo je namenjeno tudi razškrobljanju posode.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni nasveti: P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Gobica glitzi črna 1/1 501849
Gobica glitzi črna
0,32 € z DDV
Vreča PE 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti HD 60L črna 20/1
1,22 € z DDV
Vreča HD-PE 18L siva 50/1
Vrečka za smeti HD 18L siva 50/1
0,95 € z DDV
Vreča PELD 200L črna 95x125 20/1
Vrečka za smeti LD 200L črna 20/1
7,56 € z DDV