Odstranjevalec premazov Sutter Extreme Stripp, 5 L, SUTTER

Koda: 804304
Proizvajalec: Sutter
Zaloga Na zalogi
41,11 € z DDV
Zelo koncentriran odstranjevalec, ki odlično odstranjuje stare, trdovratne sloje premazov. Idealen za ekstremne pogoje in odlično učinkovit tudi v manjših koncentracijah. Primeren za vse podlage, z izjemo linoleja.
Vsebina: 5 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni nasveti:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.
Kožo izprati z vodo ali prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Osvežilec zraka Deo 300 ml
Osvežilnik zraka DUFT, 300 ml
1,94 € z DDV
Rola medicinska 80mx60cm 1/1  Papernet
Medicinska rola 80mx60cm 6/1, Papernet
60,05 € z DDV
Premaz za tla Meteor Maxima 5kg, Sutter
Premaz za tla Meteor Maxima, 5 L, SUTTER
53,92 € z DDV