Univerzalno čistilo Multi Ecocaps, SUTTER

Koda: 804306
Proizvajalec: Sutter
Zaloga Na zalogi
43,82 € z DDV
Visoko koncentrirano večnamensko sredstvo v obliki vodotopnih kapsul. Idealno za vse vodoodporne površine, pohištvo, steklene površine, vrata. Okolju prijazno (manj odpadne embalaže).

Ecocaps kapsule so primerne za uporabnike, ki imajo radi enostavno uporabo čistil. Kapsulo vržete v plastenko s toplo vodo. Plastenko pretresete in počakate nekaj minut. Kapsula se v vodi razgradi in začne v trenutku učinkovati. Razredčeno čistilo posprejate po želeni površini.
Uporaba: 1 kapsulo raztopite v plastenki z vodo (500-750ml)
Pakiranje: 25 kapsul po 15 mL
V skladu z odločbami Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Previdnostni nasveti:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaGRT