Detergent za strojno pomivanje posode Super Plus 24kg, Sutter

Koda: 805287
Proizvajalec: Sutter
Zaloga Na zalogi
99,52 € z DDV
Tekoči detergent za strojno pomivanje posode (srednje trda voda: 15-25° F). Visoko koncentrirano alkalno sredstvo z veliko močjo delovanja, uspešno odstranjuje vse vrste trdovratne umazanije. Izdelek primeren izključno za strojno pomivanje posode. Prav tako je idealen za uporabo z dozirnimi napravami. Se ne peni.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS