Čistilo za WC školjke WC Rein 750ml, Sutter

Koda: 805395
Proizvajalci: Sutter Professional , Sutter
Zaloga Na zalogi
5,47 € z DDV
Intenzivni odstranjevalec vodnega kamna. Sredstvo je primerno za hitro in učinkovito čiščenje WC školjk. Površino očisti in osveži.

Uporaba: Nanesite sredstvo po površini. Pustite, da učinkuje in sperite.

V skladu s standardi EN 1276, EN 1650 in EN 13697.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni nasveti:
P261 Izogibajte se vdihovanju izparin.
P280 Uporabite zaščitne rokavice in očala.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Meglio 0,75L z razpršilko
Meglio 750ml z razpršilko
3,60 € z DDV
Vreča PELD 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L črna 20/1
1,84 € z DDV
Vreča PELD 120L črna 20/1 70x100
Vrečka za smeti LD 120L črna 20/1
3,32 € z DDV