Čistilo z aktivnim klorom Xtra-Clor 500ml, Sutter

Koda: 805331
Zaloga Na zalogi
4,62 € z DDV
Obogateno z aktivnim klorom zagotavlja popolno higieno, tako da preprečuje delovanje mikrobov in bakterij. Odlično za čiščenje sanitarnih in kuhinjskih delovnih površin. Pena učinkuje tudi na navpičnih površinah. Posebej je izdelano, da nevtralizira vir neprijetnih vonjav. Čistilo je odlično za čiščenje fug. Primerno tudi za odstranjevanje plesni in joda s površin.

Redčenje: pripravljen za uporabo

Detergent za trde površine. Varnostni ukrepi: če se uporablja v prehrambenem sektorju, odstranite hrano. Izogibajte se stiku s tkaninami, lesom, aluminijem in kromiranim jeklom. Samo za profesionalno uporabo. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni nasveti: P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PE 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti HD 60L črna 20/1
1,59 € z DDV
Vreča PE 80L črna 20/1 60x80
Vrečka za smeti HD 80L črna 20/1
1,51 € z DDV