Turbo Usona 20kg AL

Koda: 006078
Zaloga Na zalogi
145,14 € z DDV
Specialni detergent za občutljive tkanine.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H318 Povzroča hude poškodbe oči

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi