Universal ecco 1L

Koda: 050057
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
2,85 € z DDV
Univerzalno čistilo za ročno čiščenje vseh vodoodpornih površin ter ročno in strojno čiščenje talnih površin.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi