Univerzalni razmaščevalec Ratio RB-2 1,5 L, Sutter

Koda: 805339
Zaloga Na zalogi
21,70 € z DDV
Visoko koncentriran univerzalni razmaščevalec za vse pralne površine.

- Enostavno doziranje z RATIO SYSTEM.
- Visoka moč čiščenja.
- Za račno in strojno čiščenje.
- Se ne peni.
- Biorazgradljivo.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni nasveti:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča HD-PE 18L siva 50/1
Vrečka za smeti HD 18L siva 50/1
1,05 € z DDV
Vrečka za smeti LD 70L bela 20/1
Vrečka za smeti LD 70L bela 20/1
2,87 € z DDV