Koda: 009037

Varikina parfumirana 1L

Je dezinfekcijsko sredstvo za beljenje in odstranjevanje madežev. Lahko jo uporabljamo tudi v pralnem stroju. Lahko jo u...
Celoten opis izdelka
Zaloga Na zalogi
2,68 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Je dezinfekcijsko sredstvo za beljenje in odstranjevanje madežev. Lahko jo uporabljamo tudi v pralnem stroju. Lahko jo uporabljamo tudi za čiščenje in dezinfekcijo v gospodinjstvu in javnih prostorih.

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
NazivVrednost atributa
Pakiranje12 KOS = 1 KRT
EnotaKOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHOPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati hlapov.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.

Sestavine:
Natrijev hipoklorit, natrijev hidroksid
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.