Odstranjevalec premazov Antiwax Forte Classic, 10 L, WETROK

Koda: 911900
Proizvajalci: Ecolab , Wetrok
Zaloga Na zalogi
94,43 € z DDV
64,54 € z DDV
29,89 €
Osnovno industrijsko čistilo zelo visoke zmogljivosti. Za odstranjevanje olja, masti in splošne industrijske umazanije. Uporablja se lahko tudi kot sredstvo za generalna čiščenja. Rahlo peneče. Vsebuje topila. Rahlo alkalno. Prijeten vonj. Primerno za odstranjevanje polimernih in voščenih premazov.
Vsebina: 10 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Wetrok Mepol H 10L-premaz
Premaz za tla Mepol H, 10 L, WETROK
98,09 € z DDV 66,98 € z DDV
Meglio 0,75L z razpršilko
Meglio 750ml z razpršilko
3,60 € z DDV
Sutter Extreme Stripp 5L odstranjevalec premazov
Odstranjevalec premazov Sutter Extreme Stripp, 5 L, SUTTER
40,02 € z DDV 27,94 € z DDV