Proizvajalec: Wetrok
Koda: 911900

Odstranjevalec premazov Antiwax Forte Classic, 10 L, WETROK

Osnovno industrijsko čistilo zelo visoke zmogljivosti. Za odstranjevanje olja, masti in splošne industrijske umazanije. ...
Celoten opis izdelka
Zaloga Na zalogi
106,14 € z DDV
Vaša cena: 73,08 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Osnovno industrijsko čistilo zelo visoke zmogljivosti. Za odstranjevanje olja, masti in splošne industrijske umazanije. Uporablja se lahko tudi kot sredstvo za generalna čiščenja. Rahlo peneče. Vsebuje topila. Rahlo alkalno. Prijeten vonj. Primerno za odstranjevanje polimernih in voščenih premazov.
Vsebina: 10 L

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
Naziv Vrednost atributa
Vrsta površine PVC vinil poliuretan sintetična vlakna talne obloge iz gume granit marmor keramične ploščice umetni kamen cementne obloge kamen zaščiten les laminat
Enota KOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHOPOZORILNA BESEDA: POZOR

Stavki o nevarnosti:
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo ....Sestavine:
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen 2-fenoksietanol Tridecil alkohol etoksilat
< 5 % fosfati, < 5 % milo, < 5 % neionske površinsko aktivne snovi.
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.