Čistilo za razmaščevanje aparatov Gastrogrill 10L, WETROK

Koda: 912940
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
91,65 € z DDV
Za odstranjevanje maščob, umazanije in ostankov vseh vrst, rahlo peneče, zelo alkalno, ne odišavljeno, za ročno čiščenje alkalno odpornih površin, aparatov (žari, pečice, cvrtniki, … ni primeren za aluminij in emajl, embalaža 10 l.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS