Čistilo za čiščenje površin in aparatov Gastrosal 10L, WETROK

Koda: 912920
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
66,61 € z DDV
Prednosti za vas:
Učinkovito čistilo.
Za odstranjevanje živalskih in rastlinskih maščob/olj.

Uporaba:
Za ročno čiščenje pralnih in na baze odpornih površin in
naprav (štedilnikov, pečic, rešetk ipd.).
Za talno čiščenje obratov za obdelavo hrane (kuhinje,
restavracije, industrijski in proizvodni obrati).

Koristen podatek:
Izdelek Wetrok Gastrosal ni primeren za površine,
občutljive na baze (aluminij, emajl ipd.).

Lastnosti:
močno alkalno
rahlo penjenje
rahlo odišavljeno

Priporočeni odmerki (v hladno vodo):
Za vzdrževalno čiščenje
0,05 l–0,1 l na 10 l
Vmesno čiščenje
0,3 l–0,5 l na 10 l

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki :
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi