Wetrok Remat Forte 10L

Koda: 911270
Proizvajalci: Ecolab , Wetrok
Zaloga Na zalogi
81,91 € z DDV
Osnovno čistilo, primerno za odstranjevanje polimernih in voščenih premazov (zaščitnega sloja). Uporablja se lahko tudi kot sredstvo za generalna čiščenja. Rahlo peneče, vsebuje topila, zelo alkalno.
Vsebina: 10 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
1,02 € z DDV
Wetrok Mepol H 10L-premaz
Premaz za tla Mepol H, 10 L, WETROK
120,55 € z DDV
Gaza maslen 22x60 50/1
Gaza maslen 22x60 50/1
3,65 € z DDV
Gobica glitzi črna 1/1 501849
Gobica glitzi črna
0,32 € z DDV