Čistilo za preproge Shampoo 10L, WETROK

Koda: 914100
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
126,76 € z DDV
Čistilo za preproge z nevtralno pH-vrednostjo za vse vodoodporne sintetične ali volnene preproge. Po sušenju nastanejo ostanki v obliki prahu, ki jih je mogoče enostavno posesati. Za osnovno in vmesno čiščenje tekstilnih talnih oblog. V kombinaciji z naknadno pršilno ekstrakcijo lahko pri osnovnem čiščenju dosežemo idealno globinsko čiščenje preproge.

Lastnosti:
močno penjenje
nevtralna pH-vrednost
rahlo odišavljeno
brez sredstev za vidno posvetlitev

Pomembne sestavine:
tenzidi, polimeri, dišave

Shranjevanje/rok trajanja:
Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Mokro čiščenje s šamponom
Tekstilno talno oblogo v celoti posesajte – na suho ali s krtačenjem. Madeže predhodno obdelajte z izdelkom Wetrok Karpothek. Na ločenem vzorcu preproge s pomočjo naprave z vrtljivim diskom in krtačo za šampon ustvarite peno. Robove in vogale obdelajte z mehko ročno krtačo in peno nanesite z rahlimi udarci – ne drgnite. Šampon na talno oblogo nanesite s krožnimi gibi naprave z vrtljivim diskom. Tla s preprogo zdrgnite s krtačo za tla in pustite, da se posuši. Posušeno oblogo na suho posesajte s sesalcem ali napravo za sesanje s krtačenjem.

Priporočeni odmerki:

Za rahlo umazane površine
0,5 l–0,8 l na 10 l

Za močno umazane površine
1,0 l–1,2 l na 10 l

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Izjemno označevanje posebnih zmesi:
EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski
odziv.
EnotaKOS