Koda: 170007

Razkužilni robčki za površine Velox Wipes 100/1 kaseta, Medispet

Robčki za dezinfekcijo v kaseti. Alkoholni robčki za čiščenje in dezinfekcijo manjših površin in medicinske opreme. N...
Celoten opis izdelka

Zaloga Na zalogi
9,64 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Robčki za dezinfekcijo v kaseti. Alkoholni robčki za čiščenje in dezinfekcijo manjših površin in medicinske opreme. Namenjeni za hitro dezinfekcijo majhnih, težko dostopnih površin medicinske opreme, stolov, postelj, tipkovnic, kljuk.

Zajamčena učinkovitost in varnost uporabe. Visoko zmanjšanje tveganja okužbe. Hiter učinek čiste in razkužene površine. Lahko se uporablja na številnih občutljivih materialih.
Vzemite robček iz kasete in obrišite površino, ki jo želite očistiti in razkužiti. Zaprite pokrov. Po odprtju embalaže uporabite robčke v 21 dneh. Ne uporabljajte, če je robček suh. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na alkohol. Samo za profesionalno uporabo.

Pakiranje: 100/1

Standardi: EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 16615, EN 1650, EN 13624, EN 16615, EN 14348, DVV/RKI, EN 14476

Prednosti:
Zajamčena učinkovitost in varnost uporabe.
Visoko zmanjšana možnost prenosa okužbe.
Hiter učinek čiste in razkužene površine.
Lahko se uporablja na občutljivih materialih.
Osvežujoč učinek.
Ekonomična uporaba.

Navodila za uporabo:
Velox® Wipes robčki so prednasičeni s formula na osnovi alkohola; so čistilo in razkužilo v enem. Namenjeni so hitri dezinfekciji manjših, težje dostopnih površin medicinske opreme, stolov, postelj,… Ne vsebujejo aldehidov in fenolov, ne razbarvajo razkuženih površin. Zahvaljujoč inovativni formuli, ki temelji na sinergiji površinsko aktivnih snovi in nano-micel, ima izdelek širok mikrobiološki spekter in edinstvene čistilne lastnosti. Testiral in priporočil Famed - vodilni evropski proizvajalec bolnišnične opreme. Vstavite polnilo v kaseto. Vzemite robček iz kasete in obrišite površino, ki jo želite očistiti in razkužiti. Zaprite pokrov. Po odprtju embalaže uporabite robčke v 21 dneh. Ne uporabljajte, če je robček suh. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkohol (npr. akrilno steklo). Samo za profesionalno uporabo.

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
NazivVrednost atributa
Pakiranje12 KOS = 1 KRT
EnotaKOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHOPOZORILNA BESEDA: POZOR

Stavki o nevarnosti:
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Flam. Liq. 3: H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
STOT SE 3: H336 - Ľahko povzroči zaspanost ali omotico.
Previdnostni stavki:
P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403+P233+P102+P405: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o nevarnih odpadkih oziroma odpadni embalaži

Sestavine:
propan-2-ol
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.