HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE POUKA V OSNOVNIH ŠOLAH

2020-05-08 HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE POUKA V OSNOVNIH ŠOLAH

18. maja se v šolske klopi vračajo učenci prve triade in devetošolci. Nazaj na delo prihajajo tudi učitelji in ostalo osebje osnovnih šol. Da bo pouk potekal čim bolj varno, je NIJZ pripravil higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah. NIJZ-jeva priporočila glede higiene smo strnili v spodnjem besedilu.

koronavirus_osnovne_sole

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

1. Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

Tveganje za okužbo s koronavirusom se močno zmanjša s preprostimi ukrepi, kot je redno in temeljito umivanje rok.

Umivalniki v učilnicah in sanitarijah naj bodo opremljeni z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za smeti. Milo in brisačke naj bodo vedno na voljo. Sušilniki rok so v obdobju epidemije COVID-19 odsvetovani.

Umivanje ali razkuževanje rok je priporočljivo po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali drugih površin.

Odsvetovano je dotikanje obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

 style=

2. Kadar voda in milo nista dostopna, je potrebno roke razkužiti z razkužilom za roke.

Vsebnost alkohola za razkuževanje rok naj bo med 60 in 80 %. Sredstva za čiščenje in razkuževanje površin v večini primerov niso namenjena razkuževanju kože.

 style=

3. Razkuževanje površin in prostorov.

Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo, kot so kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice oz. kotlički v sanitarijah, je potrebno razkužiti večkrat dnevno. Kljuko je potrebno pred vsakim dotikom očistiti z alkoholnim robčkom ali papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom za površine. Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.

Prostore, ki so v konstantni uporabi, se mora razkuževati po uporabi. Prostore, ki niso v redni uporabi, se čisti z običajnimi čistili.

Uporaba klasične zelene table s kredo in interaktivne table s pripadajočim pisalom ni priporočljiva zaradi nezmožnosti zagotavljanja ustreznega razkuževanja. Priporoča se uporabo stenske ali prenosne bele table. Vsak učitelj naj uporablja lasten marker, za učence pa naj bo na voljo set markerjev, ki se jih po vsakem uporabniku razkuži. Za brisanje table naj se namesto gobice uporablja papirnata brisačka za enkratno uporabo in razkužilo za površine.

4. Upoštevanje pravilne higiene kašlja.

Preden oseba zakašlja ali kihne, si pokrije usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašlja/kihne v zgornji del rokava. Papirnat robček po vsaki uporabi odvrže med odpadke in si nato umije roke z milom ter vodo.

5. Obvezno nošenje zaščitne maske.

V šolo lahko vstopi oseba, starejša od 12 let zgolj z zaščitno masko.Obvezno je nošenje zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ki jo je potrebno občasno zamenjati (npr. v času malice) oziroma vsaj na 2 do 3 ure. Vsi morajo biti seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask.

 style=

Pred malico si učenec svojo klop obriše z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom za površine ter naredi pogrinjek iz brisačk za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka površino zopet razkuži. Pred hranjenjem naj devetošolec previdno odstrani obrazno masko in jo zavrže v koš za odpadke oz. če je pralna, shrani v vrečko, roke pa umije z vodo in milom. Po končanem hranjenju si učenec ponovno umije roke z vodo in milom ter s čistimi rokami nadene novo zaščitno masko.

Ostali splošni higienski ukrepi:

1. Prezračevanje prostorov.

Pred in po pričetku pouka je potrebno učilnice dobro prezračiti, odpreti okna in vrata. Zaprte prostore je potrebno večkrat dnevno temeljito prezračiti, priporoča se po vsaki uri (na stežaj odprta okna).

2. Vzdrževanje medsebojne razdalje.

Razdalja naj bo vsaj 1,5 do 2 metra. Prepovedano je zbiranje v skupinah, ne v razredu, ne na hodnikih, ne v sanitarnih prostorih, ne na šolskem dvorišču. Število oseb v učilnici je odvisno od velikosti prostora. V povprečno veliki učilnici (cca. 60 – 70 m2) je lahko hkrati 8-10 oseb.

3. Pouk na prostem

Zlasti učenci prve triade naj imajo pouk tudi na prostem. Izbira se ure, ko moč sonca ni največja in poskrbi za ustrezno zaščito pred soncem. Pri premiku iz učilnice do prostora zunaj in tudi tam je treba ves čas zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Vsa navodila in infografike naj bodo nameščena ob vhodu v učilnice, sanitarije in drugod po šoli, ali pa se naj vrtijo na digitalnih zaslonih, da bodo kot stalen opomin učencem.

V vsaki učilnici mora biti pred ali ob vhodu:

1. Podajalnik z razkužilom za roke;

2. koš za odpadke (priporoča se zaprte koše na nožno odpiranje, vrečke za smeti morajo biti dnevno zavržene in zavezane);

3. infografika z navodili pravilne uporabe maske in plakat s splošnimi higienskimi ukrepi;

4. paket zaščitnih mask (pred razredi v katerih so devetošolci).

 style=

Čiščenje in razkuževanje prostorov

Pred začetkom čiščenja se je potrebno zaščititi z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):

Masko in rokavice je potrebno po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenjati. Pred uporabo in po odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.

Pred ponovnim pričetkom pouka naj bo šola ustrezno očiščena s sredstvi, ki se jih sicer uporablja za čiščenje prostorov.

V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj enkrat dnevno je potrebno temeljito razkuževanje prostorov, kjer se nahajajo učenci, učitelji in ostalo osebje. V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih pogosteje dotika. Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo, se razkužijo večkrat dnevno.

Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj enkrat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene še v eno vrečo in opremljene z datumom zaprtja. Na nedostopnem mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko odstranijo med mešane odpadke.

Želimo vam uspešno vrnitev v šole.

Povzeto po NIJZ.

Uporabne vsebine:

Oddajte svoj komentar